×

T-forum Tongeren

Bouw retailpark

Omvang: 32.000m2
Bouwheer / Gebruiker: Retail Estates / Group Van Hee
Architect: Vyvey & Partners
Projectmanagement: AtelierBroos

Over het project

Het T-forum in Tongeren is het grootste winkelpark van Zuid-Limburg en omvat meer dan 30.000m2 bebouwde oppervlakte. De negen vrijstaande units huisvesten een dertigtal enseignes. Het retailpark, een ontwerp van Vyvey & partners, gerealiseerd door Group W. Naessens, werd opgeleverd in 2012.

Over AtelierBroos

AtelierBroos werd aangesteld door de eigenaar Retail Estates nv, als projectmanager en technisch adviseur. AtelierBroos superviseerde het bouwtraject en stond in voor quality management, quality control en cost management.

Over Retail Estates

De beursgenoteerde vastgoedvennootschap Retail Estates NV is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500m2 en 3.000m2. Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000m2.

Meer lezen andere projecten bekijken>